flagaangli flagapolski

Polskie Towarzystwo Przyrodników im.Kopernika
istnieje od 1875 roku i jest jednym z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce.
PTP im. Kopernika jest organizacją typu "non profit", tzn. członkowie Towarzystwa pełnią swe funkcje honorowo a działalność nasza opiera się na dotacjach i darowiznach.
Obecnie głównym celem Towarzystwa jest popularyzacja osiągnięć nauk przyrodniczych, między innymi poprzez organizowanie odczytów naukowych, konferencji i wydawanie czasopism. Towarzystwo kontynuuje ciągłe wydawanie dwóch (historycznych) czasopism:
„Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” (od 1876 r.) oraz
„Wszechświat. Pismo Przyrodnicze” (od 1882 r.).

W obrębie Towarzystwa działa Komitet Główny Olimpiady Biologicznej organizujący co roku konkurs olimpiady biologicznej w liceach ogólnokształcących na terenie całego kraju.

Jak zostać członkiem PTP im. Kopernika ?. - szczegóły tutaj

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika posiada status organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu na naszą działalność każdy może przekazać 1% swojego podatku (jak to zrobić? - szczegóły tutaj).


Z głębokim żalem i smutkiem
zawiadamiamy, że 6 kwietnia 2017 roku
odszedł od nas

ś.p. Profesor doktor habilitowany

JERZY VETULANIz-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Doctor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
W Zmarłym tracimy wybitnego uczonego, znakomitego neurofarmakologa i neurobiologa oraz świetnego popularyzatora nauki, wieloletniego członka Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.Kopernika i jego wiceprezesa w latach 1984-2016. Za zasługi dla tego Towarzystwa prof. Vetulani otrzymał Złotą Odznakę w 1986 r., a w 1996 r. został jego Członkiem Honorowym. Działalność popularyzatorska prof. Vetulaniego miała swoje początki w latach 60, gdy zaczął publikować artykuły przyrodnicze i drobne notki edukacyjne w czasopiśmie „Wszechświat” (pod własnym nazwiskiem lub jako J. Latini). Później, w 1981 roku, został redaktorem „Wszechświata”, najstarszego polskiego czasopisma popularyzującego wiedzę przyrodniczą i pełnił tę funkcję do 2002 r.
Przez kolejne lata (od 2003 do kwietnia 2011 ) był przewodniczącym jego Rady Redakcyjnej. Bez przesady można powiedzieć, że przeprowadził to czasopismo przez najtrudniejszy dla tego typu towarzystwa naukowego okres lat transformacji ekonomicznej w latach 90. Mariaż prof. Vetulaniego z „Wszechświatem” trwał nieprzerwanie do ostatnich dni jego życia.
Do końca pełnił funkcję vice-przewodniczącego Rady Redakcyjnej czasopisma i współredagował dział „Wszechświat przed 100 laty”, którego tytuł został potem zamieniony na „Wszechświat sprzed wieku”.

Pogrzeb ś.p. Prof. Vetulaniego będzie 18 kwietnia 2017 (wtorek) na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie o godz. 14:00.


Apel do Wydawców polskich naukowych czasopism przeglądowych i popularnonaukowych, Autorów, Czytelników i Sympatyków

Szanowni Państwo,
Zwracam się z dramatycznym apelem o ratowanie czasopism ukazujących się w języku polskim. Pomimo wysokiego poziomu merytorycznego i długoletniej historii w upowszechnianiu nauki w Polsce, takie czasopisma jak KOSMOS (wydawany od 1876 roku) i WSZECHŚWIAT (wydawany od 1882 roku) wkrótce przestaną istnieć, gdyż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odmówiło ich dofinansowania w bieżącym roku. Jest to niezrozumiała decyzja, która zapadła w poprzednim miesiącu, gdyż wydawca obu czasopism Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, zobowiązane jest przez prenumeratorów i dystrybutorów umową zawieraną na początku roku, do wydania czterech zeszytów każdego czasopisma. Dwa tegoroczne zeszyty zostały wydane dzięki środkom przekazanym Towarzystwu przez licznych sponsorów. W kolejnych latach czasopisma te też prawdopodobnie nie będą finansowane z powodu nowej polityki MNISW pod hasłem "umiędzynarodowienie". Oznacza to, że to co publikowane jest po polsku i przeznaczone dla polskiego czytelnika jest niskiej jakości, powinno być opublikowane po angielsku, a zagraniczni recenzenci powinni takie artykuły oceniać i decydować o profilu czasopisma, gdyż zgodnie z wymogiem MNISW zagraniczni naukowcy powinni zasiadać w radach redakcyjnych. Powodem braku dotacji w 2015 roku jest zastosowanie takich samych kryteriów oceny polskich czasopism przeglądowych i popularnonaukowych jak do oceny czasopism publikujących oryginalne artykuły naukowe przeznaczone dla naukowców-specjalistów. Jest to wielkie nieporozumienie i dlatego zwracamy się z apelem o utworzenie porozumienia wydawców polskiej literatury naukowej i wspólnych działań mających na celu ratowanie naszych polskich czasopism. Zwracamy się również z apelem do Autorów, Czytelników i Sympatyków naszych czasopism o wsparcie naszych działań, interweniowanie w MNISW w tej sprawie i opublikowanie tego apelu w dostępnych mediach. Wydawcy KOSMOSU i WSZECHŚWIATA, Polskiemu Towarzystwu Przyrodników im. Kopernika, grozi w 140 rocznicę istnienia zagłada finansowa z powodu decyzji MNISW. Chrońmy to co zostało stworzone w Polsce, ma długoletnią historię i odgrywa ważną rolę w upowszechnianiu nauki w Polsce.

Prof. dr hab. Elżbieta Pyza
Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

  Apel Prof.dr hab. Krystyny Skwarło-Sońty Redaktor Naczelnej KOSMOSU

  Apel Prof.dr hab. Elżbiety Pyzy Prezesa ZG Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika


The Polish Brain Bee Championship
Konkurs neurobiologiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 2017

Informacje o konkursie zostały przeniesione do nowej zakładki na belce głównej - tutaj


   Marian Nowy:
" Zagrożony Wszechświat. Najkrótszy opis najstarszego polskiego towarzystwa przyrodniczego."
Dziennik Polski - Akademicki, 28.12.2006, nr 295 (plik pdf - 3,4 Mb)


   " Opinia PTP im. Kopernika w sprawie budowy obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy "  
       Kraków, 28 kwietnia 2007 r. (plik pdf - 245 kb)

Tydzień mózgu

Odczyty

PPP