Sponsorzy AGH PAU MNiSW EDAB

Informacja o darowiźnie i nagrodzie w postaci czasopisma „ Wszechświat ”.

Osoby , które przekazują 1% swojego podatku na rzecz Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i życzą sobie w nagrodę otrzymywać czasopismo „ Wszechświat ” powinny (oprócz podania numeru KRS 0000092796) w deklaracji podatkowej , w informacji uzupełniającej (jest to punkt „ k ” deklaracji PIT-37) zaznaczyć kwadrat „ Wyrażam zgodę ” a w „ Celu szczegółowym ” wpisać: „ czasopismo Wszechświat ”.

Nieumieszczenie tych danych oznacza, że rezygnują Państwo z nagrody w postaci czasopisma.

Od roku 2020 czasopismo Wszechświat będzie się ukazywać w wersji cyfrowej a odbiorcy będą otrzymywać kolejne numery w postaci plików PDF. Osoby, które ujawnią się jako darczyńcy mogą otrzymać roczną prenumeratę cyfrową czasopisma w postaci plików PDF. W tym celu należy na skrzynkę e-mail: biuro@ptpk.org przesłać informacje o dokonanej darowiźnie i podać swój adres e-mail pod który będą wysyłane pliki.
-przekazanie kwoty 9-17 zł powoduje otrzymanie 1 numeru Wszechświata
-przekazanie kwoty 18-26 zł powoduje otrzymanie 2 numerów Wszechświata
-przekazanie kwoty 27-35 zł powoduje otrzymanie 3 numerów Wszechświata
-przekazanie kwoty 36 zł lub więcej powoduje otrzymanie 4 numerów Wszechświata czyli całego rocznika.
Wszelkie ewentualne pytania proszę kierować na podany wyżej adres e-mail lub tel. 500 113 328.

Tydzień mózgu

Odczyty

PPP