IV Konferencja
„ Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania ”,
Wrocław - Szczecin, 5 i 24 kwietnia 2017 roku.

   Książeczka streszczeń 2017.III Konferencja
„ Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania ”,
Wrocław - Szczecin, 14 i 16 maja 2016 roku.

   Program konferencji wraz ze streszczeniami.II Konferencja
„ Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania ”,
Szczecin - Wrocław, 26 i 30 maja 2015 roku.

Przebieg konferencji opisano w artykule pt. „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania” a treści wystąpień przedstawiono w książeczce pt. „II Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”. Szczecin – Wrocław, 26-30 maja 2015 roku”:

Skoczylas M.M., Rudnicki J., Ślęzak R.: II Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”, Szczecin – Wrocław, 26 i 30 maja 2015 roku. Wiad Lek. 2015:68(3)2:421-422.

II Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”. Szczecin – Wrocław, 26-30 maja 2015 roku. Szczecin: Crosstown; 2015. ISBN 978-83-942024-1-5.


Konferencja
„ Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania ”,
Szczecin, 12 maja 2014 roku.

Relacja z konferencji została zamieszczona w artykule pt. „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania” opublikowanym w czasopiśmie „Wiadomości Lekarskie” a streszczenia w książeczce pt. „Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”. Szczecin, 12 maja 2014 roku”:

Skoczylas M.M.: Konferencja pt. „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania” w Szczecinie. Wiad Lek. 2014;4(67):569-570.

Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”. Szczecin, 12 maja 2014 roku. Szczecin: Wydawnictwo PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J.; 2014. ISBN 978-83-7518-676-5.


Tydzień mózgu

Odczyty

PPP