Sponsorzy AGH PAU MNiSW EDAB
POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNIKÓW im. KOPERNIKA
logo                                 u r z ą d z a
             WYKŁAD
p.t. „Czy Arktyka się zazieleni? Jak obserwowane zmiany klimatu wpływają na ekosystemy lądowe północnych obszarów polarnych”
który wygłosi dr Michał Węgrzyn
( Uniwersytet Jagielloński, Instytut Botaniki) )

we  w t o r e k , 10 marca 2018 r., o godzinie 1815

w sali 0.42 Centrum Edukacji Przyrodniczej (CEP), ul. Gronostajowa 5
WSTĘP WOLNY GOŚCIE MILE WIDZIANI
Więcej informacji o odczytach i wycieczkach na stronie www.ptpk.org
Tydzień mózgu

Odczyty

PPP