Tydzień Mózgu organizowany jest od 1999 r. w Krakowie, w ramach międzynarodowego Brain Awarness Week. Impreza ta ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia. Konferencja ma także na celu popularyzację nauki i stwarza możliwość do dyskusji nad obecnym stanem wiedzy na temat mózgu. Odbywa się w formie cyklu wykładów w których udział biorą neurobiolodzy, neurolodzy, studenci oraz uczniowie szkół średnich.
Więcej informacji o programach Tygodnia Mózgu w poszczególnych latach w lewym bocznym menu.

Tydzień Mózgu 2016

w Krakowie

pod hasłem - „ Tajemnice mózgu ”

14-20 marca 2016, godz. 17:00

Miejsce wykładów:

Aula Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Krupnicza 33

14 marca - „Stres a depresja”
Prof. dr hab. Bogusława Budziszewska (Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej, Instytut Farmakologii PAN)
15 marca - „Możliwości usprawniania mocy umysłu w świetle badań nad mózgiem”
Prof. dr hab. Elżbieta Szeląg (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie)

16 marca - „Plastyczny mózg - spojrzenie z perspektywy neuroobrazowania”
Prof. dr hab. Anna Grabowska (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie)

17 marca - „Engram”
Prof. dr hab. Małgorzata Kossut (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie)

18 marca - „Od laboratorium do kliniki: ocena funkcji poznawczych w modelach zwierzęcych”
Dr hab. Agnieszka Nikiforuk (Zakład Badań Nowych Leków, Instytut Farmakologii PAN)

19 marca - „Jak śpi mózg”
Dr Michał Skalski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

20 marca - „Kiedy emocje kłócą się z rozsądkiem. Eutanazja, eugenika, poligamia”
Prof. dr hab. Jerzy Vetulani (Zakład Biochemii Mózgu, Instytut Farmakologii PAN)

20 marca - Program muzyczno-naukowy „Rozumie mój”
Leszek Długosz i prof. Jerzy Vetulani

14-20 marca - Wystawa plakatów autorstwa Wojciecha Kołka przygotowywanych na „Tydzień Mózgu” w ubiegłych latach.

Wstęp wolny, goście mile widziani.

Więcej informacji w lewym bocznym menu

Materiały z konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie " Wszechświat" Nr 1-3, 2016,
który dostępny będzie w sprzedaży podczas konferencji, przed i po każdym z wykładów.

Tydzień Mózgu 2016 w Szczecinie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowe w ramach tegorocznego Tygodnia Mózgu w Szczecinie 2016 w sali 205 budynku przy ul. Żołnierskiej 54 w Szczecinie, godz. 16:30-18:30 (spotkanie otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych).
Program jest zamieszczony na stronie Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
http://www.szczecin.ptpk.org/


Neurogra

European Dana Alliance fot the Brain