Czasopismo „ Wszechświat ” jest miesięcznikiem lecz już od ponad dziesięciu lat ukazuje się tylko cztery razy w roku w czterech oddzielnych zeszytach oznaczanych odpowiednio 1-3/XXXX, 4-6/XXXX, 7-9/XXXX, 10-12/XXXX, gdzie cyfry przed znakiem / oznaczają miesiące a XXXX oznacza rok wydania danego numeru. W obecnym cyklu wydawniczym pierwszy numer każdego roku czyli 1-3/XXXX wychodzi w połowie marca a następne są wydawane co trzy miesiące.

Od roku 2020 czasopismo „Wszechświat” będzie wydawane tylko w wersji cyfrowej w cenie 9zł/numer (prenumeratorom będą wysyłane pliki PDF). W wersji papierowej będzie czasami wydawany tylko pierwszy numer 1-3/XXXX w cenie 12zł + 4zł za przesyłkę. Numer 1-3/2021 nie został wydany w wersji papierowej, w sprawie numeru 1-3/2022 jeszcze brk decyzji. Członkowie Towarzystwa otrzymują zniżkę i płacą tylko 20 zł za roczną prenumeratą cyfrową.
Aby zakupić prenumeratę lub określony numer czasopisma należy dokonać wpłaty na konto PTP im. Kopernika.
Dane do przelewu:
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
ul. Podwale 1 m. 2
31-118 Kraków
Nr konta: 81 1500 1142 1220 6033 9745 0000
Po dokonaniu wpłaty proszę o przesłanie dowodu wpłaty drogą elektroniczną na e-mail biuro@ptpk.org podając numer czasopisma (np. Nr 1-3/2020) i adres e-mail pod który mam przesyłać wersję cyfrową czasopisma (pliki PDF) lub adres w przypadku wersji papierowej. W przypadku prenumeraty proszę podać numer czasopisma od którego ma się rozpocząć i adres wysyłki.
Dostępne są również numery archiwalne czasopisma „ Wszechświat ”. Ceny ich są zróżnicowane i w tej sprawie jak i w sprawie prenumeraty czy zakupu numerów bieżących proszę się kontaktować pod numerem telefonu 661 482 408 lub mailowo na adres biuro@ptpk.org

Czasopismo „ Wszechświat ” w wersji papierowej można kupić
w kiosku Instytutu Zoologii (ul. Gronostajowa 9),
w kiosku Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi ( ul. Gronostajowa 7),
w kiosku sprzedaży uczelnianej AGH w łączniku pomiędzy pawilonami A-1/C-1 Al. Mickiewicza 30,
w siedzibie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (ul. Podwale 1/2) najpewniej po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty ( tel. 661 482 408 ).

Okładki i spisy treści ostatnich numerów czasopisma:

Tydzień mózgu

Odczyty

PPP