Fotografia z archiwalnego numeru "Wszechświata" rok 1883, tom 2, nr.19 - pierwsza kolej elektryczna.Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika objęło patronatem
"VII Ogólnopolską Konferencję na temat Zanieczyszczenia Światłem",
która odbędzie się w Toruniu 14-15 września 2023.
Program konferencji dostępny jest na stronie:
noc.edu.pl/okzs2023.

Szanowni Państwo, Autorzy i Czytelnicy kwartalnika KOSMOS,
Z przyjemnością informujemy, że 1 grudnia 2022 r pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim
a Polskim Towarzystwem Przyrodników im. Kopernika (PTPK) została podpisana umowa,
w wyniku której Wydział Biologii UW zostaje współwydawcą naszego czasopisma.
Wszelkie informacje związane z procesem wydawniczym KOSMOSU będą od tego momentu zamieszczane
w jednakowym brzmieniu na stronach internetowych obydwu partnerów.
Liczymy na owocną współpracę i dalszy wzrost zainteresowania artykułami, publikowanymi w KOSMOSIE.