Towarzystwo kontynuuje ciągłe wydawanie dwóch (historycznych) czasopism:
„Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” (od 1876 r.) oraz
„Wszechświat. Pismo Przyrodnicze” (od 1882 r.).

Kosmos Wszechświat
https://kosmos.ptpk.org/index.php/Kosmos http://www.wszechswiat.ptpk.org
ROK ZAŁOŻENIA: 1876 ROK ZAŁOŻENIA: 1882
Redaktor Naczelna:
prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta
Redaktor Naczelna:
prof. dr hab. Maria Śmiałowska
ADRESY REDAKCJI: ADRESY REDAKCJI:
Redaktor Naczelna:
prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
tel. 22 554 10 25
e-mail: kss25@biol.uw.edu.pl


Sekretariat:
dr hab. Anna Wasik
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
tel. 22 589 22 27
e-mail: a.wasik@nencki.gov.pl
Redakcja Czasopisma Wszechświat
31-118 Kraków, ul. Podwale 1 / 2
tel.: 661 482 408
e-mail: wszechswiat.smialo@onet.pl
Tydzień mózgu

Odczyty

PPP