flagaangli flagapolski

Polskie Towarzystwo Przyrodników im.Kopernika
istnieje od 1875 roku i jest jednym z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce.
PTP im. Kopernika jest organizacją typu "non profit", tzn. członkowie Towarzystwa pełnią swe funkcje honorowo a działalność nasza opiera się na dotacjach i darowiznach.
Obecnie głównym celem Towarzystwa jest popularyzacja osiągnięć nauk przyrodniczych, między innymi poprzez organizowanie odczytów naukowych, konferencji i wydawanie czasopism. Towarzystwo kontynuuje ciągłe wydawanie dwóch (historycznych) czasopism:
„Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” (od 1876 r.) oraz
„Wszechświat. Pismo Przyrodnicze” (od 1882 r.).

W obrębie Towarzystwa działa Komitet Główny Olimpiady Biologicznej organizujący co roku konkurs olimpiady biologicznej w liceach ogólnokształcących na terenie całego kraju.

Jak zostać członkiem PTP im. Kopernika ?. - szczegóły tutaj

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika posiada status organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu na naszą działalność każdy może przekazać 1% swojego podatku (jak to zrobić? - szczegóły tutaj).

Dane dotyczęce konta PTP im. Kopernika:
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, ul. Podwale 1 m. 2, 31-118 Kraków
SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, XXI Oddział Kraków,
nr konta: 81 1500 1142 1220 6033 9745 0000


ARCHIWUM

W archiwum zanjdują się wpisy zdjęte ze strony głównej jako przedawnione.


XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”
Lublin, 25-28 marca 2021 r.Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w XIII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która odbędzie się 25-28 marca 2021 roku stacjonarnie oraz online.

Wydarzenie to może pochwalić się kilkunastoletnią tradycją, jako inicjatywa lubelskiego środowiska naukowego - wspólnego przedsięwzięcia przedstawicieli wszystkich publicznych lubelskich uczelni wyższych – dała podwaliny do stworzenia Fundacji TYGIEL, jak i realizacji pozostałych aktywności.
Celem Konferencji wymiana wiedzy i doświadczeń między uczestnikami, inspiracja do nawiązania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Konferencja TYGIEL od lat ceniona jest za możliwość przedstawienia i upowszechnienia prac naukowych ze wszystkich obszarów nauki, co wiąże się ze współpracą pomiędzy osobami podejmującymi rozwiązania tych samych problemów, ale wykorzystujących inne narzędzia, metody badawcze i bazującymi na osiągnięciach różnych dziedzin nauki.
Planuje się, że w wydarzeniu weźmie udział ok. 600 osób z całej Polski bezpośrednio związanych ze wszystkimi dziedzinami nauki, ale także przedstawiciele partnerów Konferencji - jej patronów i sponsorów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.konferencja-tygiel.pl/

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.


Miasto KrakówTydzień mózgu

Odczyty

PPP