Tydzień Mózgu organizowany jest od 1999 r. w Krakowie, w ramach międzynarodowego Brain Awarness Week. Impreza ta ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia. Konferencja ma także na celu popularyzację nauki i stwarza możliwość do dyskusji nad obecnym stanem wiedzy na temat mózgu. Odbywa się w formie cyklu wykładów w których udział biorą neurobiolodzy, neurolodzy, studenci oraz uczniowie szkół średnich.
Więcej informacji o programach Tygodnia Mózgu w poszczególnych latach w lewym bocznym menu.

Tydzień Mózgu 2019

w Krakowie

pod hasłem - „ Neurobiologia w służbie człowieka ”

11-15 marca 2019, godz. 17:00
16 marca 2019, godz. 18:00
17 marca 2019 wzdłuż nabrzeży Wisły (koło Wawelu) będzie pływał Statek Neurobiologiczny

Miejsce wykładów (od 11 do 16 marca 2019):

Aula Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Krupnicza 33

Program Tygodnia Mózgu 2019

11 marca - „Jak słyszy bardzo młody mózg i co jeśli nie słyszy?”
Dr Monika Matusiak (1. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa, 2. Światowe Centrum Słuchu, Kajetany)

12 marca - „Dopalacze - niekończąca się historia”
Prof. dr hab. Jolanta B. Zawilska (Zakład Farmakodynamiki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

13 marca - „Jak pobudzić sieci nerwowe w zdrowym i uszkodzonym rdzeniu kręgowym?”
Prof. dr hab. Małgorzata Skup (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie)

14 marca - „Wpływ aktywności fizycznej na funkcjonowanie mózgu”
Prof. dr hab. Filip Rybakowski (Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)
Link do nagranego wykładu: https://www.youtube.com/watch?v=pCiWBtDUfKw&t=881s/

15 marca - „Choroby rzadkie, czyli codzienność w neurologii”
Prof. dr hab. Joanna Pera (Katedra Neurologii UJ CM i OK Neurologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie)
Link do nagranego wykładu: https://www.youtube.com/watch?v=QWeEx9qwsfg&t=57s/

16 marca - „Jak neuronauka wpływała na psychiatrię i rozumienie natury człowieka”
Dr Bogusław Habrat (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa)

17 marca - (niedziela) „STATEK NEUROBIOLOGICZNY”
organizowany przez Instytut Farmakologii PAN w Krakowie dzięki dotacji Dana-FENS Brain Awareness Week grant 2019 oraz objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego
Strona internetowa Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie: http://if-pan.krakow.pl/

Streszczenia wykładów w lewej bocznej zakładce Tydzień mózgu 2019

W niedzielę 17-go marca 2019, w ostatni dzień krakowskiego Tygodnia Mózgu, Neurobiologiczny Statek kursujący po Wiśle w okolicach Wawelu stworzy możliwość interakcji pomiędzy mieszkańcami Krakowa, a młodymi ludźmi parającymi się nauką o mózgu oraz znanymi krakowskimi neurobiologami. Na pokładzie będzie można wysłuchać wykładu, zadać pytanie, wejść w polemikę, a wszystko to w bardzo nieformalnej atmosferze rejsu po Wiśle. Podczas 5 godzin kursowania statku (od godz 12:00 do 17:00) planowanych jest kilkanaście mini wykładów/warsztatów i prezentacji, w trakcie których prowadzone będą również gry, zabawy i naukowe quizy. Pierwszy rejs (godz 12.00 - 13.00) poprowadzi koło naukowe „Neuronus” UJ, a następnie wykłady na statku poprowadzą młodzi badacze i doświadczeni naukowcy z Instytutu Farmakologii PAN (IF PAN) w Krakowie.

PROGRAM NA STATKU:

12:00-13:00
Warsztaty i wykłady koła naukowego studentów UJ Neuronus: Jak zhakować mózg? Czego lubi słuchać mózg? Neuroplastyczność - jak mózg czyni cuda.

Jagoda Kowalska, Marta Przyłęcka- „Jak zhakować mózg”
Zuzanna Mincikiewicz i Aleksandra Domagalska „Czego lubi słuchać mózg?”
Izabella Ciurej „Neuroplastyczność- czyli jak mózg czyni cuda”
Zuzanna Dedyk- warsztaty Smak i węch
Jagoda Bobula i Magdalena Linca- wrasztaty „Jak oszukać Mozg”

13:00-14:00
Między makiem, a konopiami: od rośliny do lekarstwa. (Mgr J. Mlost, Zakład Neurochemii, IF PAN)
Dlaczego mózg wprowadza nas w błąd? (Dr J. Kuśmierczyk, Zakład Biochemii Mózgu, IF PAN)
Jak działają leki? (Dr A. Faron-Górecka, Zakład Farmakologii, IF PAN)

14:00-15:00
Mózg żeński, mózg męski - czy naprawdę istnieją? (Mgr K. Rafa-Zabłocka, Zakład Biochemii Mózgu, IF PAN)
Czy zwierzęta potrafią liczyć? (Mgr A. Radlicka, Zakład Neurofarmakologii Molekularnej, IF PAN)
Wszystko to, co chcemy wiedzieć o depresji, ale boimy się zapytać. (Dr hab. K. Tokarski, Zakład Fizjologii, IF PAN

15:00-16:00
Podstawy o mózgu, bo mózg to podstawa. (Mgr M. Jankowska, Mgr K. Chorązka, Zakład Biochemii Mózgu, IF PAN)
Stres - sukces czy porażka ewolucji. (Dr A. Zelek-Molik, Zakład Biochemii Mózgu, IF PAN)
Jady zwierząt w służbie człowieka. (Dr J. Detka, Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej, IF PAN)

16:00-17:00
Plastyczność neuronalna w zdrowiu i w chorobie. (Prof. Dr hab. I. Nalepa, Zakład Biochemii Mózgu, IF PAN)
Magiczna cząsteczka - super-moc dopaminy. (Mgr M. Białoń, Zakład Neurochemii, IF PAN)
Drzwi depresji; psychodeliki, a leczenie duszy. (Mgr A. Wojtas, Zakład Farmakologii, IF PAN)

Serdecznie zapraszamy na pokład !!!

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika,
Uniwersytet Jagielloński,
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Elżbieta Pyza (przewodnicząca), prof. dr hab. Irena Nalepa,
dr Jolanta Górska-Andrzejak, mgr Dorota Kłyś, Aleksander Koral

Sponsorzy:

Komitet Neurobiologii PAN
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Materiały z konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie " Wszechświat " Nr 1-3, 2019,
który dostępny będzie w sprzedaży podczas konferencji, przed i po każdym z wykładów.


Neurogra

European Dana Alliance fot the Brain