Tydzień Mózgu organizowany jest od 1999 r. w Krakowie, w ramach międzynarodowego Brain Awarness Week. Impreza ta ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia. Konferencja ma także na celu popularyzację nauki i stwarza możliwość do dyskusji nad obecnym stanem wiedzy na temat mózgu. Odbywa się w formie cyklu wykładów w których udział biorą neurobiolodzy, neurolodzy, studenci oraz uczniowie szkół średnich.
Więcej informacji o programach Tygodnia Mózgu w poszczególnych latach w lewym bocznym menu.

Tydzień Mózgu 2020

w Krakowie

pod hasłem - „ Osiągnięcia neuronauki w XX i XXI wieku ”

9-14 marca 2020, godz. 17.00

Miejsce wykładów:

Aula Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Krupnicza 33

Ponadto w dniu 11 marca (środa), w godzinach 9.00 - 14.00 odbędą się mini-wykłady i warsztaty w ramach „Dnia Mózgu” dla uczniów szkół podstawowych, pt. „Neuronauka dla dzieci: sekrety zmysłów” (Auditorium Maximum, Sala Wystawowa B, IIp.)

Program Tygodnia Mózgu 2020

9 marca - „Ty śpisz, a on pracuje - rola układu glimfatycznego w usprawnianiu pracy mózgu”
Dr hab. Marta Obara-Michlewska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, Warszawa)

10 marca - „Receptory związane z białkiem G: Historia odkryć, Nagrody Nobla 1971, 1994, 2012”
Prof. dr hab. Jolanta Barańska (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Warszawa)

11 marca - „Sto lat - czy naprawdę wszyscy chcemy żyć tak długo? Choroby neurodegeneracyjne jako nieodłączny element starzenia mózgu”
Dr hab. Grzegorz Kreiner (Zakład Biochemii Mózgu, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Kraków)

12 marca - „Czy dieta i suplementy mogą wspomóc pracę mózgu?”
Dr Joanna Chłopicka (Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

13 marca - „Komórki macierzyste w naprawie urazów rdzenia kręgowego - aktualny stan wiedzy”
Dr hab. Małgorzata Zawadzka (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Warszawa)

14 marca - „Neuromodulacja - magnetyczna i elektryczna interwencja w pracę mózgu?”
Prof. dr hab. Małgorzata Kossut (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, PAN, Warszawa)

11.03.2020 (środa) godz. 9.00-14.00 - „Dzień Mózgu”dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez Zakład Biochemii Mózgu Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie pt.„Neuronauka dla dzieci: sekrety zmysłów”

W zakładce Tydzień Mózgu 2020 po lewej stronie są zamieszczone krótkie streszczenia tegorocznych wykładów.

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika,
Uniwersytet Jagielloński (Zakład Biologii i Obrazowania Komórki, Cafe Nauka),
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie (Zakład Biochemii Mózgu),
Komitet Neurobiologii PAN

Sponsorzy:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego,
European DANA Alliance for the Brain

Materiały z konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie " Wszechświat " Nr 1-3, 2020,
który dostępny będzie w sprzedaży podczas konferencji, przed i po każdym z wykładów.


Neurogra

European Dana Alliance fot the BrainProjekt plakatu: Michał Wilczkowski - doktorant w Zakładzie Biochemii Mózgu