flagaangli flagapolski

Polskie Towarzystwo Przyrodników im.Kopernika
istnieje od 1875 roku i jest jednym z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce.
PTP im. Kopernika jest organizacją typu "non profit", tzn. członkowie Towarzystwa pełnią swe funkcje honorowo a działalność nasza opiera się na dotacjach i darowiznach.
Obecnie głównym celem Towarzystwa jest popularyzacja osiągnięć nauk przyrodniczych, między innymi poprzez organizowanie odczytów naukowych, konferencji i wydawanie czasopism. Towarzystwo kontynuuje ciągłe wydawanie dwóch (historycznych) czasopism:
„Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” (od 1876 r.) oraz
„Wszechświat. Pismo Przyrodnicze” (od 1882 r.).

W obrębie Towarzystwa działa Komitet Główny Olimpiady Biologicznej organizujący co roku konkurs olimpiady biologicznej w liceach ogólnokształcących na terenie całego kraju.

Jak zostać członkiem PTP im. Kopernika ?. - szczegóły tutaj

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika posiada status organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu na naszą działalność każdy może przekazać 1% swojego podatku (jak to zrobić? - szczegóły tutaj).


Apel do Wydawców polskich naukowych czasopism przeglądowych i popularnonaukowych, Autorów, Czytelników i Sympatyków

Szanowni Państwo,
Zwracam się z dramatycznym apelem o ratowanie czasopism ukazujących się w języku polskim. Pomimo wysokiego poziomu merytorycznego i długoletniej historii w upowszechnianiu nauki w Polsce, takie czasopisma jak KOSMOS (wydawany od 1876 roku) i WSZECHŚWIAT (wydawany od 1882 roku) wkrótce przestaną istnieć, gdyż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odmówiło ich dofinansowania w bieżącym roku. Jest to niezrozumiała decyzja, która zapadła w poprzednim miesiącu, gdyż wydawca obu czasopism Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, zobowiązane jest przez prenumeratorów i dystrybutorów umową zawieraną na początku roku, do wydania czterech zeszytów każdego czasopisma. Dwa tegoroczne zeszyty zostały wydane dzięki środkom przekazanym Towarzystwu przez licznych sponsorów. W kolejnych latach czasopisma te też prawdopodobnie nie będą finansowane z powodu nowej polityki MNISW pod hasłem "umiędzynarodowienie". Oznacza to, że to co publikowane jest po polsku i przeznaczone dla polskiego czytelnika jest niskiej jakości, powinno być opublikowane po angielsku, a zagraniczni recenzenci powinni takie artykuły oceniać i decydować o profilu czasopisma, gdyż zgodnie z wymogiem MNISW zagraniczni naukowcy powinni zasiadać w radach redakcyjnych. Powodem braku dotacji w 2015 roku jest zastosowanie takich samych kryteriów oceny polskich czasopism przeglądowych i popularnonaukowych jak do oceny czasopism publikujących oryginalne artykuły naukowe przeznaczone dla naukowców-specjalistów. Jest to wielkie nieporozumienie i dlatego zwracamy się z apelem o utworzenie porozumienia wydawców polskiej literatury naukowej i wspólnych działań mających na celu ratowanie naszych polskich czasopism. Zwracamy się również z apelem do Autorów, Czytelników i Sympatyków naszych czasopism o wsparcie naszych działań, interweniowanie w MNISW w tej sprawie i opublikowanie tego apelu w dostępnych mediach. Wydawcy KOSMOSU i WSZECHŚWIATA, Polskiemu Towarzystwu Przyrodników im. Kopernika, grozi w 140 rocznicę istnienia zagłada finansowa z powodu decyzji MNISW. Chrońmy to co zostało stworzone w Polsce, ma długoletnią historię i odgrywa ważną rolę w upowszechnianiu nauki w Polsce.

Prof. dr hab. Elżbieta Pyza
Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

  Apel Prof.dr hab. Krystyny Skwarło-Sońty Redaktor Naczelnej KOSMOSU

  Apel Prof.dr hab. Elżbiety Pyzy Prezesa ZG Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika


The Polish Brain Bee Championship
Konkurs neurobiologiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 2016

Dnia 9.04.2016 zakończył się Konkurs Neurobiologiczny „Brain Bee ” 2016 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika oraz Koło Naukowe Neuronus przy Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W konkursie na szczeblu krajowym wzięły udział 94 szkoły ponadgimnazjalne z całej Polski.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy zainteresowani są neurobiologią i chcieliby wziąć udział w konkursie krajowym, mogą znaleźć informacje o kolejnym konkursie na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. I etap konkursu odbywa się w szkołach, a reprezentanci wyłonieni przez szkoły, które zgłoszą się do konkursu, mogą wziąć udział w konkursie krajowym. Informacje o konkursie w 2017 roku będą podane w grudniu tego roku na stronie Towarzystwa http://www.ptpk.org.

Wyniki konkursu The Polish Brain Bee Championship 2016.

International Brain Bee (IBB): Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Neurobiologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 2016

W dniach 30.06 -4.07.2016 odbył się w Kopenhadze,w czasie kongresu europejskich towarzystw badań układu nerwowego (Federation of European Neuroscience Societies, FENS) 18-ty Międzynarodowy Konkurs Neurobiologiczny (World Championship of the Internationsl Brain Bee) dla uczniów w wieku 13-19 lat.
W konkursie tym wzięli udział przyszli neurobiolodzy i neurolodzy, którzy zostali wyłonieni w konkursach krajowych przeprowadzonych w wielu krajach na świecie.
Obecnie jest zarejestrowanych 175 ośrodków krajowych i regionalnych, których zwycięzcy mogą uczestniczyć w konkursie międzynarodowym.
Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego tegorocznego konkursu była dr Julianne McCall z Uniwersytetu w Heidelbergu, a w konkursie wzięło udział 25 uczestników, którzy musieli wykazać się wiedzą na temat m.in. takich zagadnień jak inteligencja, emocje, pamięć, sen, widzenie, słyszenie, odczuwanie bodźców dotykowych, a także wiedzą o chorobach neurodegeneracyjnych, schizofrenii i uzależnieniach.
Konkurs składał się z kilku etapów i zawierał zadania z neuroanatomii, neurohistologii, umiejętności diagnozowania pacjenta oraz egzaminu pisemnego i ustnego.
Językiem konkursu był język angielski, a nagrodą główną w konkursie była nagroda pieniężna w wysokości 3000 USD.
Polskim reprezentantem w międzynarodowym konkursie, który zwyciężył wcześniej w konkursie krajowym, był Jeremi Chabros z Chorzowa z III-go LO im. Stefana Batorego, który w konkursie międzynarodowym zajął 12-te miejsce.
Chociaż nasz reprezentant zajął dopiero 12 miejsce, to był najlepszy w zadaniu polegającym na diagnozowaniu pacjentów. W zadaniu tym Jeremi otrzymał maksymalna liczbę punktów.
W konkursie międzynarodowym pierwsze miejsce zajęła 16-letnia uczennica z Rumunii Ana Ghenciulescu. Drugie miejsce zajął Nooran AbuMazen z Kanady a trzecie Matthew Z.M. Fulton z Nowej Zelandii.

International Brain Bee 2016 - Final Scores and Rankings.

International Brain Bee 2016 - Program.


   Marian Nowy:
" Zagrożony Wszechświat. Najkrótszy opis najstarszego polskiego towarzystwa przyrodniczego."
Dziennik Polski - Akademicki, 28.12.2006, nr 295 (plik pdf - 3,4 Mb)


   " Opinia PTP im. Kopernika w sprawie budowy obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy "  
       Kraków, 28 kwietnia 2007 r. (plik pdf - 245 kb)

Tydzień mózgu

Odczyty

PPP