Oddział Krakowski PTP im. Kopernika

Adres: 31-118 Kraków, ul. Podwale 1 m. 2. Tel.: 661 482 408
Przewodniczący:  dr hab. Stanisław Knutelski, e-mail: s.knutelski@uj.edu.pl
Z-ca Przewodniczącego:  dr Lucyna Bałuszyńska, e-mail:
Sekretarz Oddziału: 
Skarbnik Oddziału:  dr hab. Krystyna Żuwała, e-mail: krystyna.zuwala@uj.edu.pl
 

Oddział Łódzki PTP im. Kopernika

Adres: 90-273 Łódź, ul. Banacha 12 m. 16. Tel. 42 635 44 75, fax 42 635 44 73
Prezes Oddziału:  p.o. dr Edward Tranda, e-mail:
Sekretarz Oddziału:  dr Jaromir Michałowicz, e-mail: michalow@biol.uni.lodz.pl, tel./fax: j. w.
 

Oddział Wrocławski PTP im. Kopernika

Adres: 50-328 Wrocław, ul. Kanonia 6 m. 8. Tel. 71 375 41 02, 71 375 41 04, fax. 71 375 41 18
Prezes Oddziału:  prof. dr hab. Ewa Bylińska, e-mail: bylinske@biol.uni.wroc.pl, tel./fax: j. w.
 

Oddział Szczeciński PTP im. Kopernika    STRONA INTERNETOWA ODDZIAŁU

Przewodnicząca:  prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz, e-mail: kmazurkiewicz@zut.edu.pl
Z-ca Przewodniczącej:  prof. dr hab. Elżbieta Skórska, e-mail: eskorska@zut.edu.pl
Sekretarz:  dr n. med. Ewa Siwiec, e-mail: ewa.siwiec@o2.pl
Skarbnik:  dr hab. Marzena Gibczyńska, emer. prof. nadzw. ZUT, e-mail: marzena.gibczynska@zut.edu.pl
 

Oddział Lubelski PTP im. Kopernika

Przewodnicząca:  dr hab. Mirosława Chwil, e-mail: miroslawa.chwil@up.lublin.pl
Sekretarz:  dr hab. Krystyna Piotrowska-Weryszko, e-mail: krystyna.piotrowska@up.lublin.pl
Skarbnik:  dr hab. Anna Kasprzyk, e-mail: anna.kasprzyk@up.lublin.pl
 

Oddział Rzeszowski PTP im. Kopernika

Przewodnicząca:  prof. dr hab. Joanna Kostecka, e-mail: jkosteck@ur.edu.pl
Z-ca Przewodniczącej:  dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR, e-mail: willow@ur.edu.pl
Sekretarz:  dr Mariola Garczyńska, e-mail: mgar@ur.edu.pl
Skarbnik:  dr Grzegorz Pączka, e-mail: grzegp@ur.edu.pl
 
Tydzień mózgu

Odczyty

PPP